Terapie hudbou - Solfeggio frekvence

Solfeggio frekvence pocházejí z velmi staré hudební stupnice používané ve starověké hudbě, náboženských zpěvech a obřadech. Většina těchto zpěvů se kolem roku 1000 n.l. ztratila, jeden se však dochoval a je známý jako chvalozpěv na Jana Křtitele (Ut Queant Laxis) a je napsán tak, že obsahuje všech šest Solfeggio frekvencí. Z této písně byly také převzaty solmizační slabiky pro označení tónů stupnice Ut . Re . Mi . Fa . Sol . La.

(slabika "Do" nahradila původní "Ut")

Naše moderní stupnice je mírně mimo rozsah synchronizace původních SF a komorní "A" 440 hz bylo původně ..ještě kolem roku 1914... 417 hz. Tím pádem v podstatě veškerá hudba současnosti je anotální ve srovnání s úžasnou transformační silou Solfeggio frekvencí.

Poslech těchto tónů může mít za následek:

 1. UT queant laxis - 396 Hz - Uvolnění emocionálních vzorů viny a strachu.
 2. REsonare fibris - 417 Hz - Rozpuštění starých emočních blokád, pozitivní změny.
 3. MIra gestorum - 528 Hz - Frekvence lásky "oprava a integrita DNA", transformace.
 4. FAmuli tuorum - 639 Hz - Komplexní mozková harmonizace. Rozvíjení vztahů.
 5. SOLve polluti - 741 Hz - Intuitivní stavy a nelineární myšlení. Probouzení intuice.
 6. LAbii reatum - 852 Hz - Návrat k duchovní jednotě a řádu.

 Solfeggio frekvence jsou zvukové vyjádření matematické posloupnosti:

 1. 3+9+6=18 1+8=9
 2. 4+1+7=12 1+2=3
 3. 5+2+8=15 1+5=6
 4. 6+3+9=18 1+8=9
 5. 7+4+1=12 1+2=3
 6. 8+5+2=15 1+5=6 a tak můžeme dál pokračovat
Stále se v součtu budou opakovat číslice 9-3-6-9-3-6 a můžeme pokračovat do nekonečna :)
 
Solfeggio frekvence:
 
UT - 396 Hz - Osvobozující pocit od viny a strachu.

Tón UT může být používán jako prostředek pro realizaci cílů a dodává sílu nebo energii v dosažení cíle. Tato uzdravující zvuková frekvence má blahodárné účinky ve vztahu k pocitům viny. Očišťuje od pocitu viny, který často představuje jednu ze základních překážek k realizaci cílů. Tím umožňuje dosažení těchto cílů. Tato frekvence UT vás zbavuje pocitu viny a strachu tím, že snižuje obranné mechanismy. Tato Solfeggio frekvence může být také použita jako prostředek probuzení, vystřízlivění a návratu k realitě. 

RE - 417 Hz - Vracení situace a usnadnění změn.

Tento tón je spojen s rezonancí a empatií. Tón RE může změnit určité odcizení člověka od Boha a jeho návrat na správnou cestu. Vyčistí traumatické zážitky a vymaže destruktivní vlivy minulých událostí. Může být použit pro odstranění omezujících pocitů či dojmů, které brání člověku v dosažení svých životních cílů. Tón RE podporuje energeticky buňky a DNA, aby fungovaly optimálním způsobem a to tak, že dodají energii Vašemu tělu za využití svého tvůrčího potenciálu. 

MI - 528 Hz - Transformace, zázraky a oprava DNA. / frekvence lásky

Tón MI slouží k návratu lidské DNA do svého původního, téměř dokonalého stavu za podpory energie působící z této frekvence. Tím, jak dochází k opravě DNA, probouzejí se blahodárné účinky našeho těla, zvyšuje se množství životní energie, jasnost mysli, povědomí, probouzí se a aktivuje se tvořivost a lidské tělo se dostává do pocitu hlubokého vnitřního klidu a pocitu duchovní slávy. Tón MI také otevírá lidem hluboké duchovní zkušenosti a osvícení. 

FA - 639 Hz - Soudržnost / Vztahy / harmonizace mozku

Tato frekvence pomáhá v mezilidských vztazích, umožňuje vytvoření harmonické společnosti a tvoří harmonické mezilidské vztahy. Tónu FA lze použít k řešení vztahových problémů v rodině, mezi partnery, přáteli a sociálních problémů. Pokud hovoříme o procesech na buněčné úrovni, tón FA podporuje komunikaci buňky se svým okolím. Tato starobylá Solfeggio frekvence posiluje komunikaci mezi lidmi, porozumění, toleranci a lásku. Tuto frekvenci lze také použít pro komunikaci s paralelními či duchovními světy. 

SOL - 741 Hz - Vyjádření / Řešení / probouzející intuici / spojuje s nelineárním poznáním

Tato frekvence čistí buňky (solve polluti) od toxinů. Časté používání této frekvence vede ke zdravějšímu a jednoduššímu způsobu života, což můžete ještě více podpořit zdravým jídlem zbaveným různých druhů toxinů. Tón Sol čistí buňky energeticky od různých druhů elektromagnetického záření a znečištění. Tento tón Vás vede k čistějšímu, stabilnímu a duchovnímu životu. 

LA - 852 Hz - Prohloubení intuice. /navracející k duchovnímu řádu / osvícení / láska bez podmínek 

Tento tón probouzí jakýkoliv systém do jeho původního, perfektního stavu. Je spojen se Světlem a Duchem, umožňuje přímé prožitky a návrat k Jednotě. Tato frekvence obnovuje propojení člověka s energií duchovního světa a umožňuje zažít Jednotu –naši přirozenou vlastnost a povahu.

"528 cyklů za sekundu, je doslova jádrem tvůrčích frekvencí přírody. Je to láska,"prohlašuje proslulý lékařský výzkumník Dr. Leonard G. Horowitz (specialista na genetickou biochemii). Tento doktor má podíl na tom, že ke stávajícím Solfeggio frekvencím přibyly další tři a jedná se o 174 Hz, 285 Hz, ve spodní části stupnice, a 963 Hz v horní části stupnice a po přidání se s šesti původních Solfeggio frekvencí, vytvořily tři ideální trojice 3 x 3 = 9

Význam doplňkových tónů:

174 Hz
Nižší tóny jsou podobné přírodním anestetikům. To vede k odstranění fyzické a duševní bolesti. Tato frekvence dává Vaším orgánům pocit bezpečí, zabezpečení a lásky a motivuje je k co nejlepší činnosti. 

285 Hz 
Tento tón je užitečný při pomáhání léčbě ran z energetického hlediska, popálenin, nebo k léčbě jakékoliv jiné formy poškození tkáně. Tato frekvence pomáhá návratu tkáně do své původní podoby. Ovlivňuje energetická pole tím, že jím „zasílá zprávy“ o restrukturalizaci poškozených orgánů.  

963 Hz
Tento tón probouzí jakýkoliv systém do jeho původního, perfektního stavu. Je spojen se Světlem a Duchem, umožňuje přímé prožitky a návrat k Jednotě. Tato frekvence
obnovuje propojení člověka s energií duchovního světa a umožňuje zažít Jednotu, –naši přirozenou vlastnost a povahu. 

na :)

 

Příklady Solfeggio frekvencí, odkazy na ukázky:
Základních 6 frekvencí 

UT - 396 Hz - Osvobozující pocit od viny a strachu.
RE - 417 Hz - Vracení situace a usnadnění změn.
MI - 528 Hz - Transformace, zázraky a oprava DNA. / frekvence lásky
FA - 639 Hz - Soudržnost / Vztahy / harmonizace mozku
SOL - 741 Hz - Vyjádření / Řešení / probouzející intuici / spojuje s nelineárním poznáním

LA - 852 Hz - Prohloubení intuice. / navracející k duchovnímu řádu / osvícení


Doplněné frekvence, Dr. Horowitz

174 Hz – základ, vznik
285 Hz  - kvantové poznání 
963 Hz – posvátný akord / probuzení DNA / aktivace šišinky mozkové/

ZDROJE článku:
https://www.lecebnekody.cz/da-vinci
https://poutnicicasem.blog.cz/1203/solfeggio-frekvence