Zlaté světlo

29.10.2015 20:57

Pokusme se alespoň jednou denně zastavit běh našich myšlenek a vyplnit prostor v nás a kolem nás zlatým světlem a jakýmkoliv dobrým pocitem..emocí..a nebo jen tichem v nádechu a výdechu.

Automatické kresby