Živá

19.03.2020 20:40

Připlouvá na srpku měsíce

soucitná,

laskavá

dobrotivá

Z nekonečné hloubky Vesmíru

Na věky hojivá

Živá