V mém srdci je vždy otevřeno

11.05.2020 22:32
...
když jsou dny dlouhé
když nevím kudy
kam
nostalgicky do sebe utíkám
Najdu tam celý svět
ten můj
minulý
se vším, co bylo žito
se vším, co bylo sněno
s tím, co bylo nechtěno i chtěno
a někdy je v něm žita pravda
a někdy lež
to, když pohádky je konec
a ty nepřijdeš
Někdy v tichu dlouhých chvil
zavřu se do sebe
a spolknu klíč
aby ta chvíle nemohla pryč