Ranní rosa

14.11.2021 14:17

Hledejme, co je skryté v kapkách ranních ros,

bosí když děkujeme slunci, že pokropilo trávu

a pak osušilo svět a zbylo to, co zlatí se v hávu

Olejový pastel na plátně 40x50cm