Něžná

04.07.2019 21:22

Něžná
odkud se bere a kam tančí
po špičkách
spletitá, jak včerejší sen
životem obroušená jako drahokam

o to víc září
je li objeven

Ve vlasech pár holubích per
ve tváři odhodlání
před sebou sílu svých synů a dcer
za zády předků odevzdání

Čas maluje do rysů tváře
miliony mistrovských děl
když za svítání děkuje i prosí
nebeské svaté o sílu a směr

A radost,
ta cinkavá společnice
zvonivým smíchem rozezní stráně
když naplněná jak hliněný džbán
rozepne modlitbou spojené dlaně

a tančí

stejně jako kdysi
než vrátí se tam

k milovaným

k nám