Láska Země (ze mě)

07.05.2020 18:48

..a Země ztichla a byla tichá
Byla tichá tak
že bylo slyšet, jak dýchá

Tep jejího srdce horkého
sílil a štípal do chodidel
a v mém středu
chvělo se radostí
znovu narozené ptáče
a jeho čistý, něžný hlas
odrážel se v korunách stromů
a spolu s listy zněli symfonií
prvních jarních paprsků

A dech,
dech její v plné, nové síle
rozfoukával na obloze mraky
žádné čáry-máry
jen mraky, modro a Slunce

a ptáci
nadšení a věrní milovníci
zametali svými křídly nebeské chodníčky

A Země..sladká, hojivá kolébka
učesala své řeky,
a naplnila čisté studánky
a vše, vše co měla
dala nám

Opět vše dala nám