Hildegarda z Bingenu

15.01.2019 18:52

Hildegarda byla vzdělaná německá mystička, vizionářka, léčitelka, znalá léčivých účinků hudby, bylin, rostlin a zdravé mysli. Své léčivé postupy, nadčasové myšlenky, stejně jako zpěvy a vize, které jí přicházely, zapisovala a tak jako památka na její moudrost nám zůstalo nesčetně propracovaných děl, jako například zřejmě nejznámější Physica - encyklopedie léčivých bylin.

Žila v letech 1098 - 1179, byla členkou Benediktýnského řádu a založila klášter Rupertsberg u Bingenu v Německu.

První kresba, kterou jsem vytvořila - její portrét - vznikla napojením se na její duchovnost, na její práci a odkaz a je snahou o přiblížení její síly a snahy o čistotu myšlenek, druhá kresba je ve vé podstatě svatý obrázek, který vyzdvihuje atributy, kterými promlouvala a skrz které proudilo světlo Boží.

Obě kresby jsou snahou o připomenutí si odkazu této moudré bytosti, která bez ohledu na dobu, ve které žila, statečně propagovala nanejvýš nadčasové a hodnotné myšlenky, které jsou tolik potřebné i pro současný svět.

Kresby jsou vytvořeny akvarelovými pastelkami na čtvrtce velikosti A4.