Čas Země

25.03.2020 21:40

Základem všeho není člověk samotný, ale tichý stav milosti, dosažený po upřímném a odevzdaném pohledu skrze vlastní nitro, které se tím stane prostorem pro konání Boží vůle. A Světlo samotné pak tvoří skrze člověka ty nejčistší skutky.