Čas hory

02.09.2015 23:35

Vyprahlým polem vrací se král
od kopyt koní bída se práší

Pozorná tvář

nezdá se, že by se bál

přesto modlitby k nebi se vznáší

Stovky let ukrytý do skalních měst
v srdcích žil
byl nadějí a vírou

Bohem teď povolán s družinou svou
přijíždí s odvahou a silou.

"Lide můj, povstaň..
moudře žij
vzpomeň na soucit, laskavost a práva

zemi svou s láskou opatruj
do srdcí promlouvej

Království Českému sláva..."