Bez rámu

28.09.2016 16:16

Do všech stran
můj rám rozfoukán

nikdo už není tím,
čím dřív byl...
každý už se do větší řeky vlil

do moře

celý prostor hvězd

Kdo nechá se láskou nést je unesen

je svůj sen

tichý den

prostor beze jmen

Obraz bez rámu
vchází do chrámu

pozlacen
povznesen

Je i není třeba sil
kdo nežil

nepřežil.